Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

Jeg vilde saa gerne have været i den zoologiske Have dengang, men det var mig ikke 46muligt at faa ham derud: «Hvor spredte,» sagde han, «ere ikke Dine Interesser! Du vil se vilde Dyr og Fiske!! — Af Dyr skal man blot interessere sig for tamme og kun, naar de staar paa et Fad foran en. Da kan zoologiske Kundskaber være nyttige; til f. Eks. at kunne dele en halv And har jeg ladet mig informere af Medicineren Morten Tersløv angaaende Fuglenes Benbygning. Men de vilde Dyr, som saar ikke og høster ikke og sjeldnere sankes paa Fade! Hvor jordkrybende ere Dine Interesser!! — Du maa erindre, at Opgaven for vor Rejse er at studere Spiritus og Mennesker. Jeg vil sige med Ewald, Fiskerne, iste Akt, en af Linierne fra neden: