Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

— Der var fortræffelige Østers paa den Tid i Hamborg, og vi krøb af den ene og i den anden Kælder for at lade Skaldyrene svømme i Porter eller Rhinskvin. Paa Østerserne kaldte Halling altid, førend han spiste dem, med kærlig Stemme: «Venlige lille Bløddyr! Elskværdige Skaldyr! Gør Dig trind og lind ... og kryb ind, forsvind!» Og han lukkede 47 kælent Øjnene, medens de sank. Jeg spurgte ham, hvorfor han saaledes lukkede sine Øjne. «Jeg gør som Odderen,» sagde han, «i Vølsunga- Saga; den sad ved Elven, hvor Odin og Loke kom forbi, og spiste Østers med lukkede Øjne, fordi, staar der i Haandskriftet, den ikke kunde taale at se, hvorledes det blev mindre!»