Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

Brandt fra Helsingør tømte det sidste Glas Rüdesheimer: «Ja, det skulde De s'gu ha' set, Herr ...., det var ligefrem storartet! Jeg veed ikke, hvor mange Liter, det var, hun kunde pille i Timen, men hun bare greb ned i dem, og saa var Skal og Kløer og det hele 69 af dem med det samme .... min Kone havde hørt Stuepigen fortælle om det, og saa gik jeg selv ned i Køkkenet, for jeg vilde se det. Det er ikke for det, jeg spiser selv aldrig Rejer, jeg bryder mig ikke om dem, eller Krebs; det eneste, som jeg egentlig spiser af saadanne Skaldyr, det er franske langoustes; vi laa en Sommer nede ved Lioner-Golfen, og der var de udmærkede! Nu er de saa at sige ikke til at faa dernede, de gaar allesammen til Paris og London.»