Larsen, Karl Uddrag fra Cirkler

Halling strakte sig i Lænestolen. «Ja,» sagde han, «jeg var engang sammen med en fuld svensk Mediciner, som energisk erklærede sig for Kvindehader: Kvinderne stod under os i Legemsbygning, Kraft, Intelligens; særlig Legemsbygningen var det nu rent jammerligt med. Jeg gad nok vide, sagde han, mens vi holdt ham under Armene, hvorfor vi skal tilbede dem for den Smule Fedtlag, som de har mere end vi over Knoglerne! — Deri maa 132man give Manden Ret; jeg ser heller ikke nogen tvingende Nødvendighed for det.»