Larsen, Karl Kvinder

Anden Scene.

PIGE.
(kommer ind, dæmpet).

Jeg lukkede Fru Kraft ind i Spisestuen. Skal jeg sige, Fruen er hjemme?

5
FRU LINDHOLM.
(trækker paa Skuldrene).
PIGE.

Hun har set Fruens Hat og Kaabe hænge ude i Korridoren.

FRU LINDHOLM.
(ligeledes dæmpet).

Ja, saa maa De jo lade hende komme ind.

PIGE.
(lader idet hun gaar ud Entréedøren staa halvaaben efter sig og høres ude i Entréen:)

Jo, vær saa artig, Fru Kraft, Fruen var hjemme.

(aabner Døren helt for den indtrædende Fru Kraft; gaar ud.)