Larsen, Karl Uddrag fra Kvinder

PIGE.
(lader idet hun gaar ud Entréedøren staa halvaaben efter sig og høres ude i Entréen:)

Jo, vær saa artig, Fru Kraft, Fruen var hjemme.

(aabner Døren helt for den indtrædende Fru Kraft; gaar ud.)