Larsen, Karl Kvinder

PERSONERNE:

OBERST WILLIBALD VON RATHEN, Regimentskommandør.

FRU MATHILDE VON RATHEN, født von Sterneck, hans Hustru.

Premierlieutenant WILLIBALD VON RATHEN, deres Søn.

Capitain HARTENSLEBEN.

Premierlieutenant EWALD.

Bygningsentrepreneur HANS SCHULZE.

Bankier SALOMON VEILCHENTHAL.

JOHAN, Oppasser hos Obersten.

EN PIGE hos Oberstens.

Handlingen foregaar i vore Dage i Neuburg, en preussisk
Garnisonsby paa 20—30,000 Indbyggere