Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

»Vi Bjærgmænd og Hytte-Mesteren og Smelterne – – og saa Lejerne, Garveren f. Ex.,« mumlede Hans. »Ja, dem kjender Du ikke.«