Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Om Morgenen blev Buntz bevidstløs og laa saadan hen et Døgn. Saa døde han. –