Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Saa vandrede han da hjemad en Dag lidt før Midten af Juni. Han var i sin nye Dragt, med Kaarde, Baret, Læder-Støvler og det hele, der hørte sig til, – skjønt han syntes, det var nok saa nemt tidligere Gange, naar han gjerne vandrede til Mansfeld i de bare Fødder. Meget Glæde eller Livsmod var der jo ikke i ham – andet end hvad han strammede sig op til – men han var ellers en kjøn, velvoksen Karl at see paa. Han var fyldt 21 Aar nu sidste Mortens-Aften.