Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Skjønt hans Forhold til Faderen i Virkeligheden var helt det gamle, var der dog, ligesom paa Overfladen, stor Forandring.