Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Faderen sagde til Martin, Dagen efter at han var kommen: »Er Du saa betænkt paa det, vi har talt lidt om det sidste Par Gange, I har været hjemme?«