Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

»Ja,« sagde Martin. Han tvivlede sletikke om, at det var Magdalene, der mentes. Og han syntes, det var, ligesom han helt skulde falde sammen nu, naar han ikke havde sin Faders Vilje og Ønske at støtte sig til og følge.