Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

De talte ellers ikke meget sammen. Deres Samtaler drejede sig kun om bestemte, praktiske Ting, og der var ikke saa mange af dem at forhandle. Faderen forklarede ham bl. a., hvad han mente, Martin i Fremtiden kunde drive det til. Og det var, hvad han jo ogsaa tidligere havde berørt, at blive Grevernes betroede Opsynsmand. Det kunde blive en udmærket god Stilling. Og Greverne vilde jo nok 170 have samme Tillid til Martin, som de nu i saa høj Grad viste hans Fader.