Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Der blev ikke talt mere om Sagen, og næste Morgen drog Martin atter hjemmefra.