Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Og det forfærdelige var, at alt andet i Virkeligheden var bedre, end det, han nu led – ja, ja, at miste sin Forstand var ogsaa bedre! Og saa havde man dog gjort, hvad man kunde – selv om man blev gal, saa kunde man dog komme i sin Grav som Munk. – – Men han kunde jo sletikke gjøre det, – nej, af fri Vilje kunde han ikke handle imod sin Fader, aldrig i Verden! – saa skulde Gud eller ogsaa den Onde selv tvinge ham dertil!