Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Næste Dag henimod Aften nærmede han sig den lille By Stotternheim, hvorfra der kun er en god Mil igjen til Erfurt. Han var helt syg – ogsaa legemlig – af sine tunge Tanker, – de var de samme som igaar, og Vejret var det samme. Det var nu paa tredje Døgn, at det havde trukket 172 tættere og tættere sammen til et Uvejr, uden at det havde kunnet blive til noget.