Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Hvis Martin ikke flere Gange de tre sidste Dage havde ment: nu kommer det! – og saa alligevel havde taget fej], vilde han have skyndt sig mere forat naa Byens Huse; nu gik han en almindelig Marsj, skjønt Tordenvejr ellers godt kunde virke stærkt ængstende paa ham, og skjønt hele den sydlige Himmel var et Afgrundsdyb af Mørke, der hurtig flyttede sig op imod Zenith. –