Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Da kom der et kridhvidt Lys, der fuldkommen blændede, en kvælende Lugt af Svovl – – og saa var alt igjen et Tordenbrag, intet andet var til. – Da Martin blev sig selv hørlig ud af denne Undergang, stod han og raabte: »Hjælp, kjære Sankt Anna! jeg vil være Munk! – jeg lover Dig, Sankt Anna, jeg vil være Munk!«