Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Atter hug Tordenen i, saa al anden Lyd forsvandt - 173 lidt efter kom Drønet af Regnen, der stod i haarde, parallele Straaler ned mod Jorden.