Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Lidt efter begyndte de saa, en efter en, at trygle ham om dog at opgive sit Forsæt.