Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Men han sagde kort: »Nej, jeg maa ogsaa ud af al dennehér Foreløbighed. Idag seer i mig, og saa aldrig mere!« – –