Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Der blev næsten ikke vekslet et Ord paa Vejen til Klostret. Han gik – som de jo nok kjendte det – og var henne i sine Tanker hele Tiden.