Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

De syntes et Øjeblik, at de alle burde have fulgt ham derind i Evigheden.