Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Da Martin kom tilbage til sin Celle, følte han en valen, frysende Lammelse i hele sit Legeme, saa skrækslagen var han ved Tanken om, at han nu selv skulde foretage den hellige Ofring af Herrens Legeme og Blod. Lige siden han sidste Efteraar var bleven stedet til den højtidelige Profes og var bleven indlemmet i den augustinske Munkeorden, havde han jo vidst, at det kun var et ret kortvarigt Tidsspørgsmaal med Præstevielse og Messelæsning, men ligefuldt overmandede Virkeligheden ham nu. Thi det, han følte overfor denne sin evige Herre og Dommer, var efterhaanden bleven næsten kun Rædsel.