Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Og nu skulde Martin altsaa selv med sine Hænder berøre det hellige og med sine Ord bevirke den hemmelighedsfulde Forvandling af Erødet og Vinen. Og hvis han huskede fejl af et Ord – det var Dødssynd. Hvis han stammede eller ombyttede Ord i Rækkefølgen – det var Dødssynd. – Han kunde jo ikke udføre den Opgave, han maatte dø i det samme! – – Og dog var det den eneste Redning for ham, han endnu kunde tænke sig – for det var jo det eneste, der endnu stod tilbage for ham her i Klostret: Præstevielsen, Messelæsningen, – alt andet havde han gjennemgaaet allerede og prøvet, og det havde intet hjulpet, kun ført ham længere og længere ud i Fortvivlelsen?