Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Han sad længe, hensunken som i en Slags Bedøvelse – – Saa begyndte Tankerne igjen at arbejde – færdes over de halvandet Aar, der var gaaet – den trøstesløse Vandring, de i de sidste Maaneder saa ofte havde gjort.