Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Og han havde jo drevet det stærkere end nogen af de andre for dog at være sikker paa, at det yderste var gjort – at han kunde naa til Syndstilgivelse og Fred – –