Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Men den var ikke kommet, – og der var vokset ny Ufred ud af selve disse Andagtsøvelser: han vidste sig aldrig sikker, om han havde gjort det ret, thi Forskrifterne var jo saa utallige, – aa, saa var den Tid kommen, da han rendte og gjorde sig ti] Nar i Kapitlet ved at spørge og med at »bekjende« alle disse Ubetydeligheder, som man kun lo ad.