Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Ja, det havde saamænd været pinefuldt nok, mens det stod paa, og saa syntes det dog fredeligt i Sammenligning med det, som kom efter: den Gang han ret begyndte at lægge Mærke til sine Tanker, de Tanker, hvormed han udførte alle sine Andagts- og Bodsøvelser.