Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Og naar hans Fader var saa rolig og saa myndig, hvordan var Martin da selv bleven i den Grad voldgiven andre, deres Lærdomme, deres Vilje, – og bleven saa bespændt, saa bristefærdig af Angst for at synde derimod, – – ja, var der noget, han ikke var, saa maatte det da være: sig selv mægtig! –