Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Martin kunde næsten ikke tro andet, end at han maatte falde om i Besvimelse, saasnart han stod paa Altrets nederste Trin og skulde messe de allerførste, indledende Bønner. Og han tænkte sig staaende dér – saa levende, saa skjærende tydeligt, at han var ved at faa ondt deraf i selve dette Øjeblik.