Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Nej, nej! – – det kunde jo ikke lade sig gjøre! - 186 Det var hændt nogle Gange, at der kunde komme en Slags Hvile til ham et Øjeblik, naar denne Følelse af Umulighed og Undergang kom over ham – – Det skete ogsaa nu.