Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Han rejste sig og gik hen til et lille Vindue i Cellen, der vendte ud mod et Hjørne af Klosterhaven.