Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Ja – det var Hestetrampen – det var mange Heste, og – de kom ind i Klostergaarden! Saa var de der! – Der sad en lille Glug højt oppe paa Væggen i Cellen til Gaardsiden. Man kunde nok, ved at staa op paa Bordet, see derigjennem – ned i Gaarden. – Nej, han turde ikke see sin Fader nu. Det vilde – han vidste ikke, hvad det kunde gjøre ved ham – forstyrre ham, – og han skulde jo til at læse igjen. Det var vel hellerikke tilladeligt at liste sig til at see paa den Maade – –