Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Han kunde høre flere Stemmer derude i Gaarden – han syntes, han kunde kjende Harzer-Dialekten. Men saa 187 var det jo ikke Faderens. Nej, nej, – han holdt for sine Øren – han vilde ikke høre sin Faders Stemme nu – –