Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Martin fortsatte med Collecterne – stadig borte i Tanken om sin Fader, – Epistelen og Evangeliet blev læst 188 op, og han skulde nu til at begynde paa Offertoriet. Men umiddelbart før dette, vender Præsten sig atter mod Menigheden og siger: »Dommus vobiscum!«