Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

I dette Øjeblik saae Martin sin Fader.