Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Saasnart han, efter endt Messe, var udenfor Kirkerummet, sank han grædende i den gamle Præceptors Arme.