Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Han var hellerikke bange for at møde sin Fader nu, alle hans Tanker var dulmede og ligesom blundende.