Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Martin sad for Bordenden ved Priorens højre Side. Saa kom paa Side-Bænken til højre den fornemste af de tilstedeværende Lærde, Dr. v. Usingen, og paa hans højre Side igjen sad Bjærgværksmand Hans Luther.