Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

»I lærde Herrer, har I ikke læst i den hellige Skrift, at man skal ære Fader og Moder?«