Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Det lød sletikke vredt eller trodsigt – men det maatte jo være lige saa umuligt for hans Fader ikke at være sig selv, som det var umuligt for Dyrene.