Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Saa slog han sig til Ro dermed, medens samtidig hans fortvivlede Haab voksede, at det snart skulde være ovre. Han blev rent uhyggelig mager at see til og havde hyppigere og hyppigere Besvimelser.