Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Martin følte Skuffelse; han mærkede først i dette Øjeblik, at han havde haabet paa Trøst af Staupitz's Ord: »Det er vist sandt nok, hvad I siger, ærværdige 196 Hr. Doktor, men det kan ikke befri mig for min Angst,« næsten hviskede han – i sin Modløshed.