Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

»Men derfor har Gud ogsaa bandlyst Angsten fra det Evige. Dér er ingen Lov. Dér er kun Sandhed og Naade, intet andet. Vi skal være sande, og Gud vil være naadig. Han vil kun have os, som vi er, men da er ogsaa hans Naade nødvendig, den han skjænker os for Jesu Kristi Skyld. – Gud bevare jer nu og altid for det Eviges Angst, min unge Hr. Magister, – den er allerede hér i Verden Helvedes Kval« – – Staupitz standsede brat. Hans Stemme var kommen til at bæve.