Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Martin gik fra Generalvikarens Værelse, ned igjennem den lange Kloster-Korridor til sin Celle, som een, der kommer bærende paa en stor, rig Skat, som han vil aabne og udbrede for sine Øjne, saasnart han kan blive ene med den. Og i denne Skat var det de to Klenodier, han tænkte paa: Sandhed og Naade – ja, at vi skulde blot være sanddru for Gud, og han vilde være naadig. – Han satte sig ned i sin Celle og vilde tænke rigtig derover: han skulde saa aldrig mere spørge, om han var god nok for Gud, aldrig mere undersøge, maale, see efter – – Nej, han vilde ikke tænke over det! han vilde straks ud i det! Han vilde – – –