Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

- – han gav sig til at bede sit Fadervor Gang paa Gang og bekjende sit Credo – – – aa, det var som at kaste sig ud – som at drikke det kolde Vand – – i Feber, som den Gang i Magdeburg, – det var – Herre Gud! ja – det var endelig at slippe ud af Foreløbigheden – – efter alle, alle de trøstesløse, vaandefulde Aar! Aa, min Barndoms Gud! tilgiv mig min Angst for Dig! – Det var at slippe ind i det Evige – – og bort fra hans gamle Faders Myndighed – – – Han havde aldrig været saadan før – aldrig bedt saadan – – –