Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

Endnu samme Aften, da han gik i Seng, kom som pludselige Sting i Hjertet nogle Ængstelser for, at dette ikke skulde kunne holde sig hos ham – – Mon det da ikke stred imod alle Munkenes Lærdomme og Løfter? mod selve den hellige Regula Augustini? – At for Gud skulde vi blot være sanddru – – Men han slog det ned – – det var jo ingen almindelig Mand, der havde sagt det, – det var Augustiner-Ordenens Generalvikar, hans højeste Foresatte – –