Knudsen, Jakob Uddrag fra ANGST

»Men Væksten kan dog ødes?« sagde Martin.